FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Jogi nyilatkozat: A webáruház tulajdonosaként közzé tesszük az Általános Szerződési Feltételeket a weboldalon. E dokumentum meghatározza a "PREVENTWEBSHOP" webáruház és a vásárló közötti kapcsolatot, a visszatérítési és visszavonási irányelvekre vonatkozó szabályokat, a garanciális és jótállási feltételeket.

Az Általános Szolgáltatási Feltételek ("ÁSZF") tartalmazzák: cégnév: Hi-Mind Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 22., adószám: 22653383-1-07), mint szolgáltató által üzemeltetett "PREVENTWEBSHOP" elnevezésű webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: Általános Szerződési Feltételek
Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Hi-Mind Kft.
A szolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 22.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: himindkft@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 07-09-018294
Adószáma: 22653383-1-07
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fejér Megyei Cégbíróság
Telefonszámai: +36209807123
Adatvédelmi nyilvántartási száma: [folyamatban]
Engedély száma: [folyamatban]
A szerződés nyelve: magyar,
A tárhely-szolgáltató adatai: https://www.webnode.hu/Alapvető rendelkezések:
1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása esetén a módosított változat annak létrejöttét követően azonnal közzétételre kerül a weboldalon.
1.3. A webáruház, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll. Annak tartalma, menürendszer, fotók, grafikák, leírások, sem részben, sem egészében sem használhatók fel a tulajdonos (szolgáltató) írásbeli engedélye hiányában.
1.4. Rendelkezésre állásunk munkanapokon hétfőtől-péntekig 9-16 óráig a közölt telefonszámon, vagy írásban a megadott Email címre küldött levéllel.
Adatkezelési szabályok:
1.5. A webáruház a: https://www.preventwebshop.com weboldalon érhető el. A cég azonosítója: 07-09-018294, székhelye: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 22., mely feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig. Az adatkezelő minden személyes adatot töröl, a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:
1.6. A megjelenített termékek egy része online, vagy személyesen, míg mások csak személyesen vásárolhatók meg. A termékek értékesítése bruttó áron történik, szolgáltató nem ÁFA alany, ezért számlája alapján az ÁFA összege nem visszaigényelhető. A feltüntetett termékek vételára nem tartalmazza a házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási/utánvételi díjat sem.
1.7. A webáruházban, Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.
Rendelés menete:
1.9. A rendelés menetének részletes leírása, a termék kiválasztásától a kosárba helyezésén keresztül, a megrendelés véglegesítéséig. A webáruházban történő vásárláshoz nem szükséges előzetes regisztráció. A főmenü "webáruház" elnevezésű menüpontjában kiválasztható a termék, melynek képére kattintva megnyílik egy aloldal, a termék részletes leírásával, vételárának feltüntetésével. Jelen felhasználási feltételek 1.6. pontjában részletezzük, mit tartalmaz az ár. A megrendelés, a termék "kosárba" helyezésével válik lehetségessé. A főmenü "kosár" elnevezésű pontjára kattintva, megjelenítésre kerül a kosár pillanatnyi tartalma, ahol az egyes tételek mennyisége változtatható a +/- gombok segítségével és törölhető is akár, az egérmutató tételösszeg melletti területre mozgatásakor, a megjelenő X-re történő kattintással. Ekkor a kosárból az adott tétel azonnal törlésre kerül. A további vásárlás a webáruház menüpontra kattintással lehetséges. A vásárlás végeztével a "kifizetés" gombra kattintva lehetséges a továbblépés, a megrendelés véglegesítése felé. A megnyíló "számlázási információk" aloldalon szükséges a bekért információk mindegyikének (név, cím, elérhetőségek) megadása, hogy a futárszolgálat a kiszállítást megelőzően felvehesse a kapcsolatot a megrendelővel, a kiszállítással kapcsolatos információk biztosítása érdekében. Majd a "folytatás" gombra kattintva, egy újabb ablak nyílik meg, ahol a szállítás módja választható ki. Kiválasztás után a "folytatás" gombra ismételt kattintással az utánvétes fizetés választható ki. Majd a folytatásra kattintva a megrendelés teljes egészében áttekinthetővé válik. A megrendelés befejezése előtt el kell fogadnia a jelen felhasználási feltételeket, a sor elejére mutatva a jelölő négyzet kipipálásával. Amennyiben szeretne tőlünk a továbbiakban aktuális hírleveleket, vagy akciókról információt kapni, úgy pipálja ki a következő sor elején található jelölő négyzetet is. Ez után már a "megrendelés befejezése" gombra kattintva a megrendelése véglegesítődik, erről a folyamatról Emailben értesítjük. Amennyiben a megrendelését véglegesítette, a megrendelt termék átvételére és az áru ellenértékének kiegyenlítésére jelen felhasználási feltételek elfogadásával, kötelezettséget vállal.
1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, a termék törlése, ár ellenőrzése stb.) az 1.9. pontban leírtak alapján lehetséges.
1.11. Fizetés, utánvétellel, vagy személyes átvétel esetén kézpénzzel, ill. banki előreutalással lehetséges. Banki előre utalás esetén díjbekérőt állítunk ki, melyben minden információ megtalálható a vásárlás ellenértékének előre történő átutalásához. Szolgáltató kötelezi magát a megrendelt áruk vételárárának kiegyenlítése esetén, hogy azokat maradéktalanul leszállítja, vagy személyes átvétel során átadja megrendelő számára. A lehetséges szállítási módok a következők: postai szállítás, DPD/GLS futárszolgálattal történő kiszállítás, személyes átvétel. Az aktuális árak, a megrendelési folyamat során láthatóak és ott kiválasztható a tisztelt megrendelő számára megfelelő lehetőség.
1.12. A szolgáltató webáruházban leadott megrendelést, az igénybe vevő megrendelésének megérkezését követően, az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben külön megállapodtak.
A megrendelések feldolgozása és teljesítés:
1.13. A megrendelések feldolgozása hétköznap, munkanapokon 9-17 óra között történik. Amennyiben munkaidőn túl érkezik be a megrendelés, annak feldolgozásának megkezdésére, a következő munkanap folyamán kerül sor.
1.14. Általános teljesítési határidő, a szolgáltató által a megrendelés állapotáról küldött visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül történik. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, a gyártó késedelmes teljesítése miatt, úgy köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
Elállás joga:
1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A visszaküldés során a terméket eredeti csomagolásába, szállításra készen kell visszacsomagolja és saját költségén kell visszajuttatnia szolgáltató részére.
1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete során szolgáltató köteles a termék vételárának a visszatérítésére. Ennek feltétele a termék eredeti csomagolásában történő visszaküldése, a termék külső behatástól mentessége, sérülése, rongálása. Sérülés mentes visszaérkezésétől számítottan, legkésőbb 14 napon belül a webáruház visszautalja a készülék vételárát. A szállítási, csomagolási/utánvételi díjak nem kerülnek visszatérítésre.
Garancia, jótállás:
1.18. Termékeinkre 24 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a terméket vissza kell juttatnia hozzánk. Személyesen illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. Irányadóak a PTK jótállás, kellékszavatosság, termék-szavatosság szabályai.
Panaszkezelés:
1.19. A webáruház jelen felhasználási feltételekben leírt címének és elérhetőségeinek ismertetésével általánosságban tájékoztatja a fogyasztót, a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről. Amennyiben az nem egyezne meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével, a fogyasztó panaszbejelentésére reagálva tájékoztatja őt a panaszkezelés módjáról és helyéről.
Vegyes rendelkezések:
1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fejér Megyei Bíróság/Törvényszék Székesfehérvár, illetékességét.

Székesfehérvár, 2018. December 28.